Planer  Kjøp av valp  Tidligre valper Til salgs  Forvert

 

Kjøp av valp

Noe å tenke på før du kjøper valp.
Les denne linken om blandingsvalper og Doodler.

Avlsdyrene skal:

være premiert på utstilling: Tisper 1 AK Hanhunder HP før fylte 15 mnd (hvis brukt i avl), CK etter fylte 15 mnd

Patella-attest uten anmerkning etter at hunden er 12 mnd

Godkjent PRA-attest (ikke eldre enn 12 mnd ved parringstidspunkt)

Oppdretter skal følge NKK’s etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

Oppdretter skal gi utfyllende informasjon om PRA og eventuelle kjente anleggsbærere på de brukte linjer. 
PRA er noe som kan forekommer hos samtlige oppdrettere, da vi alle bruker hunder i avl som stammer fra de samme gamle hunder. 
En oppdretter som følger avlsrestriksjonene og er oppmerksom på risikoen ved oppdrett, 
kan ikke klandres dersom PRA skulle ramme en av dens avkom.
 
Oppdretter som påstår at det ikke finnes på dens linjer har ikke satt seg ordentlig inn i bakgrunn og avstamming til sine avlsdyr. 

PRA er noe som kan ramme alle.

På Papillon/Phalene har vi i mange år hatt frivillige bekjempningsprogram både mot Patellaluksasjon og PRA, 
derfor er forekomsten av disse to defektene sjeldne i Norge. La ikke disse sykdommene forhindre deg fra å kjøpe en Papillon/Phalene. 

Rasen er fortsatt en meget sunn hund, og de aller fleste oppdretter gjør det de kan for at den fortsatt skal være det.

Hanhund eller tispe:

Det er ingen stor forskjell på hanhunder og tisper. Noen vil si at en hanhund har mer personlighet enn en tispe, men det er mye øyet som ser. 
En hanhund røyter noe mindre enn en tispe, og den får heller ikke løpetid. Skal man kun ha en hund som familiehund eller muligens litt til utstilling, 
bør man velge en hanhund. Dersom du ønsker en hund til lydighet eller agillity er det best med en hanhund, da tisper med løpetid ikke får stille i konkurranser. 
Oppdragelsen er den samme for begge kjønn – tispene er ikke lettere å oppdra enn en hanhund.
Størrelsesmessig er det ingen forskjell (standarden sier: tisper noe større, men det er mest i teorien). 
Forhør deg i nabolaget om hvilke kjønn det er flest av, husk at tisper av store raser kan være litt dominerende ovenfor andre tisper.

Prisen på Papillon/Phalene ligger på ca.  12.000